Paleovember je štartal!

Vse skupaj sva z Igorjem zastavila bolj za hec; da bi imela še kakšnega sotrpina, s katerim bi skupaj jamrali nad tem, kako so nam sladkosti življenja prepovedane. A cela reč je dobila epske razsežnosti; v borih dveh tednih se nama je (no, vsaj na Facebooku) pridružilo krepko čez 100 ljudi, ki jih tematika zanima in so pripravljeni poskusiti. Na FB dogodku so še danes padale nove prijave. Presenečen in predvsem navdušen sem! Pravzaprav tak odziv pomeni tudi odgovornost do vseh, ki se lotevajo teh prehranskih sprememb in imajo ogromno vprašanj. Na kakšna smo, upam, odgovorili na predavanju pretekli torek, na nekatera smo in bomo še na FB. Tudi tule lahko postavite vprašanje in potrudim se, da najdem pravi odgovor.

Ni odveč posvet z zdravnikom pred takim izzivom, posebej še, če trpite za kako resno boleznijo. Po drugi strani pa lahko pričakujete, da boste pri marsikateri svoji težavi, alergiji, avtoimuni bolezni dosegli znantno izboljšanje. Vsaj meni se je tako zgodilo in od takrat naprej sem še bolj prepričan, da gre za pravi prehranski koncept.

Družimo se na Paleovember FB strani, zato vas povabim, da se oglasite in dodaste kako svojo misel, idejo, predlog, recept. Veseli smo tudi vprašanj – ta nas ženejo, da raziskujemo še bolj in vsem še širimo horizont znanja. Tematika je res zanimiva, obsežna in zadeva vse nas – pred obroki, med njimi in po njih. Še zadnjič vam ponudim tudi knjigo po promocijski ceni (za vse, ki se pridružite!). Lahko nam tudi pišete.

Sam sem Paleovember štartal z dan in pol dolgim postom, kot že nekajkrat v zadnjem času. Post mi ob uživanju veliko tekočin hitreje izčisti telo svinjarije, nabrane s predelanimi hidrati ter izostri čute. Nobena hrana ni tako okusna kot tisti prvi obrok po postu.

V torek 6.11.2012 ob 11h pa Vas vabim v knjigarno Konzorcij, kjer bomo predstavili knjigo Paleorecept. Se že veselim debate z zanimivimi sogovorniki. Dober tek in zanimiv paleovember želim!

 

4 Comments »

Rollback on november 1st 2012 in paleo, zdravje, življenjski stil

4 Responses to “Paleovember je štartal!”

 1. Paleovember | Kosovarjevi... responded on 04 Nov 2012 at 12:23 #

  […] se z Igorjem Zonikom Paleovembra (paleo+november; za tiste, ki tečejo bolj počasi) lotila “da bi imela še kakšnega sotrpina, s katerim bi skupaj jamrali nad tem, kako so nam sladkosti živl…” Robb Wolf – […]

 2. xxx responded on 29 Feb 2016 at 06:42 #

  Hi tһerе! I could һave sᴡοгn Ⅰ’ѵе beᥱn tο thіs sіtе bеfогe
  bᥙt aftеr геаԀіng thrօᥙցɦ ѕοmе оf tɦe ροѕt
  І rеaliᴢeⅾ it’s neԝ
  tо mᥱ. ΝоnetҺᥱⅼеsѕ, Ⅰ’m ɗefіniteⅼу
  ɦaρрү I fοսnd іt and Ι’lⅼ be Ƅοߋκ-mагкіng ɑnd сҺeϲҝing
  bɑcк fгеգᥙеntly!

 3. xxx responded on 01 Mar 2016 at 04:54 #

  I’m gone to tell mү ⅼіttⅼе bгⲟtһᥱг, thɑt Һе ѕҺouⅼԁ aⅼѕο pay a ѵіѕit thіѕ ѡеb sіtе оn геguⅼaг basіѕ tо tаке ᥙpԀɑtеⅾ fгοm neѡеѕt neѡѕ.

 4. หนังเอ็ก responded on 04 Mar 2016 at 07:19 #

  Wе aгe a ɡгⲟսр оf ѵߋⅼսntеегs and
  ѕtɑгtіng а neա ѕϲhᥱmᥱ іn оur cοmmսnitʏ.
  Your աеbѕіtе ρгoѵіⅾеɗ սѕ ѡіtɦ ɦеⅼρfᥙⅼ іnfⲟгmatіߋn tօ
  ԝⲟгҝ ߋn. Yοᥙ ɦаνе ⅾοne a fߋrmiɗabⅼе
  activity аnd օᥙr entiге neіgҺbогhоօd сɑn ƅe
  ǥгatеfuⅼ
  tⲟ yоu.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply